Nederland in actie: Beurzen open, dijken dicht!

De Watersnoodramp in zuidwest-Nederland brengt een ongekende actie op gang. Uit binnen- en buitenland stromen hulpgoederen binnen. De omroepen doen ook mee.

Special radio en de Watersnoodramp
PodcastOmroepen over eigen rolNieuws en nog eens nieuwsRamp leidt tot omroepstorm Beurzen open, dijken dicht

Veel geld is nodig na de ramp. De regering opent op 1 februari het Nationaal Rampenfonds. De omroepen AVRO, KRO, NCRV en VARA schenken elk ƒ 10.000,- en de VPRO ƒ 5.000,- uit eigen kas.

Geld inzamelen is de omroepen niet vreemd. De VARA haalt al een tijdje geld op voor het hospitaal-kerkschip De Hoop. Het streefbedrag van ƒ 10.000,- is al ruimschoots binnen en de VARA stopt er terstond mee zodat inzamelingen van het Rampenfonds “niet worden doorkruist door acties voor doeleinden die, hoe belangrijk ook, toch van beperkter belang zijn”.

-Lees verder onder de afbeelding-

De actie Zoden aan de dijk, van de AVRO.

De AVRO heeft een eigen actie voor het Nederlandsch Geleidenhondenfonds, De hond in de pot!. Twee dagen na de ramp doopt de AVRO die om in Zoden aan de dijk!, een verzoekplatenprogramma waarbij luisteraars kaarten kunnen insturen met extra postzegels erop. Het geld is voor het Rampenfonds.

In De Radiobode bedankt Het Nederlandsch Geleidenhondenfonds zijn gulle gevers, waarop de AVRO schrijft: “Het medeleven voor de blinden was overstelpend groot; aan de actie Zoden aan de dijk! moet iedere Nederlander deelnemen. Dat is een nationale plicht!” De opbrengst is volgens de omroep uiteindelijk ƒ31.000,-.

Beurzen
De gezamenlijke omroepen komen ook in actie. KRO, NCRV, VARA, VPRO, en ook de AVRO, zetten samen Beurzen open, dijken dicht op. De Nederlandse Radio Unie, de instelling waarin de omroepen hun technische faciliteiten hebben ondergebracht, coördineert de actie.

-Lees verder onder de afbeelding-

Voorpagina’s van de omroepbladen over Beurzen open, Dijken dicht

Op 7 februari houdt NRU-voorzitter prof. Kors een toespraak op de radio. Hij zegt: (Het) “past ons allen als medeburgers hen te hulp te komen”. De omroepen voeren volgens hem actie “om de bewonderenswaardige offervaardigheid, welke van het eerste moment af ons volk over heel het land getoond heeft, te blijven aanmoedigen. (…) Denkt aan het woord van de goddelijke Meester: ’Geeft en U zal gegeven worden.’ God zal mild zijn tegenover ons, als wij het zijn tegenover de evenmens”.

Uitzendingen
De AVRO stopt met Zoden aan de dijk! en het geld gaat naar Beurzen open, dijken dicht. De NCRV schrijft in de Omroepgids van 28 februari 1953 blij te zijn dat de AVRO nu wel meedoet, in tegenstelling tot de nieuwsvoorziening in de eerste dagen: “Eendracht maakt macht! Tweedracht breekt kracht!”, aldus de NCRV.

De VPRO vergeet men uit te nodigen, maar die sluit zich ook aan bij de actie. “En nu maar luisteren. (…) Giro 17 en Postbus 17 te Hilversum”, schrijft de VPRO in Vrije Geluiden.

Op maandag 9 februari 1953 is de eerste uitzending, en daarna elke zaterdagavond via beide radiozenders. Het programma wordt steeds afgesloten met het actielied van Jules de Corte: ”Het leeft in alle oorden, van Dokkum tot Maastricht, van hier tot Hindeloopen: Beurzen open, dijken dicht!”. De laatste uitzending komt op 28 maart vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Totaalopbrengst: ƒ5.212.960,83.

Slotavond Beurzen Open, Dijken Dicht. Overdracht van het eindbedrag door Prof. Dr. J.B. Kors (gesloten boord), naast hem Hr. Schokking. Kinderen met Provincie wapens steken borden met getallen omhoog. Foto: ANP Foto.