Statenvoorstel 1984 – versie 1

Het originele Statenvoorstel zoals dat in 1984 zou worden ingediend door Gedeputeerde Staten. Volgens dit voorstel zou de omroepbijdrage worden verhoogd, dus zou Omroep Zeeland toegelaten worden. Gedeputeerde Staten besloten op het laatste moment anders en herschreven het voorstel. Maar hieronder dus het originele Statenvoorstel.