Statenvoorstel 1984

Gedeputeerde Staten maakten in 1984 een opvallende draai: eerst wilden ze instemmen met de verhoging van de omroepbijdrage om de komst van Omroep Zeeland mogelijk te maken, maar op het laatste moment veranderden ze hun voorstel.

Zoek de verschillen:
1. De originele tekst van het Statenvoorstel.
2. Bijgewerkt Statenvoorstel, waarin de bijgewerkte tekst er met plakband overheen is geplakt.