Omroepnieuws

De eerste jaren na het verschijnen van het boek U hoort nog van ons! hield de site bij het boek omroepnieuws bij. Dat staat nu op een laag pitje (augustus 2020). Een aantal berichten uit de lange stroom van toen is hieronder weergegeven.

12 september 2015
Oud-programmaleider Peter van Houte overleden
Peter van Houte is overleden. Hij was van 1990 tot 1993 algemeen eindredacteur en programmaleider van Omroep Zeeland. Van Houte werd 57 jaar oud, hij was al een tijd ziek.

Voor hij bij Omroep Zeeland begon werkte Van Houte onder meer voor de PZC, Omroep Brabant en Radio Nederland Wereldomroep. In 1993 sneuvelde hij in een vertrouwenscrisis die bij Omroep Zeeland diepe sporen naliet. In het boek U hoort nog van ons! kijkt hij uitgebreid terug op die periode.

Sinds 1993 leidde Van Houte zijn eigen bedrijf PvH Media en hij zette zijn werk tot vlak voor zijn dood voort.

Peter van Houte op 1 januari 1990, op de eerste uitzenddag van Omroep Zeeland. Foto: Bert van Leerdam.

20 september 2017
Henk Koch: de man die niet opgaf, is overleden
“Toen dat besluit was genomen dacht ik: aan de slag!”. Die woorden, uitgesproken in het boek U hoort nog van ons, typeren Henk Koch, oud-directeur van de Zeeuwse Culturele Raad en de man die zo belangrijk was voor de oprichting van Omroep Zeeland. Hij bleef maar doorgaan net zolang tot ie zijn zin kreeg. Henk Koch is overleden op 18 september 2017 op 84-jarige leeftijd. Zijn gezondheid was al jaren broos.

Henk Koch in 2010. Foto: Remco van Schellen.

De eerste concrete poging om een regionale omroep in Zeeland op te richten dateert van 1965, maar komt pas echt van de grond als Henk Koch zich er in 1972 mee bemoeit. Een lange strijd begint, met het masseren van politici die dan weer wel en dan weer niet in een eigen Zeeuwse omroep geloven. “Ik had er geen rekening mee gehouden dat de oprichting van Omroep Zeeland zo lang zou duren”, zei hij in 2010.

Op een gegeven moment dacht ik dat ik nog de enige was die ermee bezig was.

Henk Koch in ‘U hoort nog van ons’

Provinciale Staten moeten in 1984 goedkeuren dat de omroepbijdrage in Zeeland met tien gulden wordt verhoogd, om de komst van Omroep Zeeland mogelijk te maken. De Staten, die vóór een Zeeuwse omroep zijn, stemmen toch tegen. Statenleden zijn bang voor een kritische omroep die het politici lastig maakt. Henk Koch gaat door met zijn plan voor een omroep en stelt een politicus aan als voorzitter van de initiatiefgroep, zodat die de weigerende Statenleden kan overtuigen. En dat lukt. In 1987 stemmen Provinciale Staten alsnog in met de verhoging van de omroepbijdrage, en dus met de komst van Omroep Zeeland.

Koch zegt in U hoort nog van ons: “Achteraf heb ik nooit behoefte gehad om nog eens te praten met de mensen die toen probeerden te voorkomen dat Omroep Zeeland werd opgericht. Ik heb altijd gedacht dat het goed kwam, het was mijn eer te na om het bijltje erbij neer te gooien. Soms had ik wel het gevoel dat ik de enige was”.

Als de initiatiefgroep wordt omgezet in een omroepbestuur wordt Henk Koch secretaris. Hij blijft dat tot 2007, en maakt zo hoogte- en dieptepunten mee, en de komst van regionale televisie in 1997.