Aanvraag voor zendvergunning in 1972

Op deze pagina staan vier documenten uit 1972.

1. De Zeeuwse Culturele Raad verzoekt het ministerie van CRM op 4 mei 1972 om de NOS opdracht te geven een regionale omroep in Zeeland op te zetten. Opvallend: in de brief wordt 1966 als jaar genoemd waarin een commissie wordt ingesteld. Dat moet dezelfde commissie zijn die zijn onderzoek in 1965 begint en in 1967 afsluit. Waar de tweede datum vandaan komt is niet te achterhalen.


2. Dezelfde strekking, maar nu in het kort, voor de leden van de commissie regionale omroep van de Culturele Raad.


3. Steunbetuiging van Gedeputeerde Staten bij het verzoek van de Zeeuwse Culturele Raad in 1972.


4. Ontvangstbevestiging van het ministerie van CRM met de mededeling dat regering en Tweede Kamer nog moeten debatteren over de toekomst van de regionale omroep in Nederland.